Encara me cou sa ferida
des Túnel i els ‘amitgers’,
A sa Vall des llimoners
ara els preus no tenen mida,
Però en el món no hi ha doblers
que paguin aquesta eixida
Per allà on se jugaven sa vida
Fent feina, els Traginers.

Glossa que vaig fer després de l’excursió de Fita a Fita a la Vall de Sóller. Gener de 2016.